សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ ព័ត៌មានស្ដីពីការចូលរួមរបស់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 11 តុលា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 តុលា 2018
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentMEDIA ALERT ON ACCCESS FOR PUBLIC.pdf
176.85 គីឡូ​បៃ​