សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនពេលដំណើរការសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខសំណុំរឿង ០០២/០២ ទាក់ទងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន

Posted 10 សីហា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2021
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentMEDIA ALERT ON PRESS BRIEFING Khmer.pdf
186.39 គីឡូ​បៃ​