សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ និងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 24 ធ្នូ 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 ធ្នូ 2019
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentINTERNATIONAL AND NATIONAL OCP'S STATEMENT 24 DEC 2019.pdf
420.73 គីឡូ​បៃ​