សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ស្តីពីការផ្ទេរលោក ខៀវ សំផន ទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាល

Posted 01 កុម្ភៈ 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 កុម្ភៈ 2023
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PRESS RELEASE KHIEU SAMPHAN 01022023 Khmer.pdf
318.23 គីឡូ​បៃ​