ហេតុអ្វីបានជាយើងទើបតែជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលនេះ?តើការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាជនកម្ពុជា?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

អស់រយៈពេលជាង ២៥ ឆ្នាំ កន្លងមកហើយ ដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានរង់ចាំយុត្តិធម៌។ ចុងបញ្ចប់ ពេលវេលាបានមកដល់ហើយសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យនោះ មកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត។
 
    អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីជាសាធារណៈនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សមស្របទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ គោលដៅសំខាន់នៃតុលាការនេះគឺផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជា ទាំងអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិត និងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិត។  មានការរំពឹងទុកថា ការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌នេះ នឹងជួយឲ្យអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលបានធូរស្បើយពីរបួសអតីតកាល។ 
    ការជំនុំជម្រះក្តីនេះក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ គឺអប់រំកុលបុត្រកុលធីតាកម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួន។
    តាមរយៈការវិនិច្ឆ័យជនជាប់ចោទជាសាធារណៈនិងដោយយុត្តិធម៌ និង ការផ្តន្ទាទោសជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត ការជំនុំជម្រះនេះនឹងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋ ព្រមទាំងជាគំរូដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពច្បាប់ នៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងសកលលោក។ ប្រសិនបើឧក្រិដ្ឋជនដឹងថារូបគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះពួកគេប្រហែលជាញញើតមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទេ។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្តារសង្គមជាតិឡើងវិញ ដោយការគាំទ្រនិងការរៀនសូត្រអំពីយុត្តិធម៌។