ហេតុអ្វី​បានជា​ប្រើ​រយៈពេល​យូរម្ល៉េះ ទើប​ចាប់ផ្តើម​ជំនុំជម្រះក្តី​អ្នក​ដែល​ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​ថា​បាន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលបាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ពេលប្រទេសនៅមានសង្គ្រាម ការកាត់សេចក្តីជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំង។ សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទើបតែបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយនៅឆ្នាំ១៩៩៧ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសហការគ្នាឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តជាបណ្តើរៗ នូវទម្រង់ថ្មីមួយនៃសាលាជំនុំជម្រះក្តីចម្រុះជាតិនិងអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ វាត្រូវប្រើរយៈពេលយូរបន្តិចដើម្បីសិក្សានូវបញ្ហាលម្អិតជាច្រើនដើម្បីឲ្យតុលាការគំរូថ្មីមួយនេះអាចដំណើរការទៅបាន។ នៅឆ្នាំ១៩៩៩ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតែងតាំងក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំការកាត់ក្តី និងធ្វើការចរចាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ការចរចានេះមានរយៈពេលយូរនិងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើន ទម្រាំភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នានៅឆ្នាំ២០០៣ លើខ្លឹមសារលម្អិតនៃការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ។ តុលាការកូនកាត់ថ្មីមួយនេះមានឈ្មោះថា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ឬ អ.វ.ត.ក ហើយបានដំណើរការពេញលេញជាផ្លូវការនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧។