ហេតុអ្វី​បានជា​តុលាការ​ប្រភេទ​នេះ​ត្រូវបាន​យកមក​ប្រើ​សម្រាប់​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

គំរូតុលាការកូនកាត់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្តល់ឧិកាសឲ្យមានការចូលរួមនិងការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់ប្រជាជននិងមន្ត្រីកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស នៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីនេះ ហើយទន្ទឹមនឹងនេះ ធានាឲ្យបានតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ មិនដូចសាលាក្តីសម្រាប់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាឬសាលាក្តីសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវី ការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីនេះមិនធ្វើឡើងនៅឆ្ងាយពីកន្លែងបទឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងឡើយ។ សាលាក្តីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយដំណើរការកាត់ក្តីត្រូវធ្វើឡើងភាគច្រើនជាភាសាខ្មែរនិងបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជនកម្ពុជា និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក។