តើនឹងមានការជំនុំជម្រះក្តី ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទ ថាបានប្រព្រឹត្តដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម ឬអ្នកដទៃទៀតក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ ដែរឬទេ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ទេ! តុលាការនះជំនុំជម្រះក្តីតែឧក្រិដ្ឋកម្មណាដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាចន្លោះពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ តែប៉ុណ្ណោះ។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី តុលាការកម្ពុជាក្នុងស្រុកមានអំណាចនឹងជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ការជំនុំជម្រះក្តីនាយទាហានខ្មែរក្រហមដែលទទួលខុសត្រូវ ពីបទពួនស្ទាក់វាយប្រហារខ្សែរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតកាលពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរជាជនជាតិខ្មែរ១១នាក់ និងសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងបស្ចិមប្រទេស៣នាក់ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតុលាការក្នុងស្រុក ដោយគ្មានជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិទេ។ ក្នុងករណីនេះ  អតីតឧត្តមសេនីយ៍ខ្មែរក្រហមឈ្មោះ សំ ប៊ិត និង នួន ប៉ែត និងរសេនីយ៍ឯក ឈូក រិន ត្រូបានតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធ ហើយត្រូផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំពោះបទល្មើសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្ត។