សហ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ក្នុងការ​បង្កើត​ដំណើរការ​មួយ​សម្រាប់​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម

សហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណរិទ្ធិ និងសម្តេច ហ៊ុន សែន បានផ្ញើលិខិតមួយ​ទៅ​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ស្នើសុំ "ជំនួយពី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និង​ពី​សហគមន៍​អន្តរជាតិ ដើម្បី​នាំយក​មក​ជំនុំជម្រះ​ក្តី នូវ​បុគ្គល​ដែល​មានការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ ដែល​ត្រូវបាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ខ្មែរក្រហម​កាន់​អំណាច ចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩"។


Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes
Attachment
Text DocumentJune_21_1997_letters_from_PMs-2.pdf
15.18 គីឡូ​បៃ​