វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​លើក​ទី​៩​សម្រាប់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃសំណុំរឿង ០០២

អង្គភាព​គាំពារ​ជន​រងគ្រោះ​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹង​រៀបចំ​វេទិកាថ្នាក់​តំបន់​លើក​ទី​៩ នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​សម្រាប់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ដែល​ទើប​ទទួល​ស្គាល់​ថ្មីៗ​នេះ នៃ​សំណុំរឿង ០០២  ចំនួន ៣៣០ នាក់ មកពី​ខេត្តពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន កំពង់ឆ្នាំង និងឧត្តរមានជ័យ។ វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​លើកនេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ អគារសុភមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្រុងពោធិ៍សាត់ នាថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ វេលាម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៣:៣០ រសៀល (អត្តសញ្ញាណ​របស់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ជា​សម្ងាត់) ។

ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំង ៣៣០នាក់ ដែល​នឹង​ចូលរួម​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​លើក​នេះ ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២ ដែល​ត្រូវ​បាន​អង្គ​បុរេជំនុំ​ជម្រះ​ទទួល​ស្គាល់​ចំនួន ១.៧៤៥ នាក់ កាលពី​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១១ នេះ និង​ពេល​ក្រោយ​មក​ទៀត។ រហូត​មក​ទល់​ពេលនេះ ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ សរុប​ទាំងអស់​មាន​ចំនួន ៣.៨៦៧ នាក់។

វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​នេះ​គឺ​ជា​សកម្មភាព​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សកម្មភាព​នានា​របស់​អង្គភាព​គាំពារ​ជន​រងគ្រោះ  ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​ចូលរួម​របស់​ជនរងគ្រោះ​ឲ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ក្នុង​ដំណើរការ​របស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងឆ្នាំ២០១១ និង​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ចូលរួម​របស់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​ដំណើរការ​ច្បាប់​សម្រាប់​សំណុំ​រឿង​០០២។ វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​នេះ​មាន​គោលបំណង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ៖

-​ ជួបជាមួយ​មេធាវី​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង នីតិវិធី​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​កាត់ក្តី ក៏​ដូចជា​ប្រមូល​គំនិត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណង​ដែល​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ដើម្បី​រៀបចំ​គម្រោង​សំណង​និង​ស្នើ​ទៅ​កាន់ អ.វ.ត.ក។

- ជួប​ជាមួយ​មន្រ្តី​មក​ពី​ការិយាល័យ​នានា​នៃ អ.វ.ត.ក និង​តំណាង​សង្គម​ស៊ីវិល​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ការ​វិវឌ្ឍ​ថ្មីៗ​របស់​តុលាការ។

- ជួប​ជាមួយ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០១ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​សម្រាប់​សំណុំ​រឿង០០២។