សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង


ដោយ​បាន​ទទួល​ការ​តែងតាំង​តាមរយៈ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​ចុះថ្ងៃ​ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ឲ្យ​មក​បំពេញ​ការងារ​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់​រយៈពេល​នៃ​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ទាំងមូល  ដោយ​ទទួល​បាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​បន្ទាប់ពី​បានស្បថ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១  បើយោង​តាមច្បាប់ លោក​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង ជំនួស​ចៅក្រមមុន និង​កាន់​តួនាទី​របស់​ចៅក្រមមុន​ក្រោយពេល​ដែល​គាត់​បាន​លាលែង​ពី​តំណែង​ដោយគ្មាន​គ្រោងទុក ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១  (មាត្រា១២, ២៣, ២៦ និង ២៧ នៃច្បាប់ អ.វ.ត.ក)។

បន្ទាប់ពី​បាន​បំពេញ​ការងារ​តាម​អាណត្តិ​របស់ខ្លួន​តាម​មធ្យោបាយ​ពី​ចម្ងាយ​ពី​ប្រទេសក្រៅ​តាំងពី​ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ដោយ​អនុលោម​តាមវិធាន ១៤ (៦) នៃ​វិធានផ្ទៃក្នុង​របស់ អ.វ.ត.ក បច្ចុប្បន្ន លោក​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង​បាន​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ការិយាល័យ​របស់​គាត់​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ហើយ។​ក្នុង​ការ​គោរព​តាម​គោលការណ៍​នៃ​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​សមស្រប (វិធាន ២១.៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង) សហ​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បម្រុង​រួមជាមួយ​នឹង​សហ​ចៅក្រម​ជាតិ នឹង​ចាត់ចែង​ធ្វើ​កិច្ច​ស៊ើបសួរ ព្រមទាំង​ចាត់​រាល់​វិធានការ​ចាំបាច់​នានា​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ការិយាល័យ​របស់ខ្លួន។

លោក​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​បម្រុង​រួម​ជាមួយ​នឹង​សហ​ចៅក្រម​ជាតិ ដោយ​អនុលោម​តាម​វិធាន ៥៦ (២) នៃ​វិធានផ្ទៃក្នុង​របស់ អ.វ.ត.ក នឹង​ព្យាយាម​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ទៅ​សាធារណជន​ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​អំពី​ការវិវឌ្ឍន៍​សំខាន់ៗ​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤។