សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ

នាថ្ងៃទី០៩ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១២ ដែលជាថ្ងៃឈប់​សម្រាករបស់ភាគីជាតិ​ទាំងអស់របស់អ.វ.ត.ក​ សហចៅ​ក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ Laurent Kasper Ansermet ​បានធ្វើសេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មានមួយ​ ដែលទង្វើនេះ​គឺជាការលួចធ្វើនៅពីក្រោយ​ខ្នងរបស់ភាគីខាងជាតិទាំងអស់​។

ដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំពីសំណាក់មតិជាតិ និងអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់សហចៅក្រមស៊ើប​អង្កេតអន្តរជាតិ​បម្រុងដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិសូមធ្វើការគូសបញ្ជាក់ថា ដូចបានលើកឡើងរួចមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ សហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបម្រុង Laurent Kasper-Ansermet មិនមាននីតិសម្បទានៅក្នុងការបំពេញកិច្ចនីតិវិធី ឬចំណាត់ការណាមួយទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងឡើយ ដោយ រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសំណុំរឿងដែលមានចែងក្នុងវិធាន ៥៦ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។ ដូច្នេះហើយបានជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិមិនអាចធ្វើការពិភាក្សា ជាមួយនឹងលោក Laurent Kasper-Ansermet អំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលមានចែងនៅក្នុងវិធាន ៥៦ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនេះបានឡើយ ពីព្រោះថា ចំណាត់ការនេះ តម្រូវឲ្យមានការឯកភាពគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​សូមសម្តែងនូវការសោកស្តាយ​យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបៀបរបបធ្វើ​ការងាររបស់សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ​ បម្រុង ដែលខ្វះការយោគយល់គ្នា​ ខ្វះការពិចារណា​អំពីគោលការណ៍ច្បាប់ និងការអនុវត្តកន្លងមករបស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​ និងបំពេញការងារ ដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ជាជាងមន្ត្រីតុលាការ​។