លោក យ៉េត ចរិយា

Photo

លោក យ៉េត ចរិយា (កម្ពុជា) ចាប់ផ្តើម​អាជីព​ក្នុងវិស័យ​ច្បាប់​ជា​ក្រឡាបញ្ជី​នៅ​តុលាការ​ក្រុងភ្នំពេញ​នៅឆ្នាំ១៩៨០ ហើយនៅ​ឆ្នាំ១៩៨៩ លោក​ត្រូវបាន​តែងតាំងជា​ព្រះរាជអាជ្ញារង​នៅ​តុលាការ​ក្រុងភ្នំពេញ។ នៅឆ្នាំ២០០៦ លោកបាន​ផ្ទេរទៅ​បម្រើការ​ជាព្រះរាជអាជ្ញារង​នៅ​សាលាដំបូង​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ។លោក​មាន​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ការងារ​ស៊ើបអង្កេត​និង​ការងារ​សវនាការ​រឿងកី្ត​ព្រហ្មទណ្ឌ។ លោកបាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ចំរើន​ពហុវិជ្ជា។ ក្រៅពីនេះ លោកបាន​ចូលរួម​ក្នុងវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បន្ថែម​អំពី​នីតិវិធី​តុលាការ​និង​ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ​នៅ​ប្រទេសថៃ​និង​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។