រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលី និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម បប់ ខារ បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក និង​បានតាមដានដំណើរការ​នីតិវិធី​នៃ​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ជាមួយនឹង​ចៅក្រម រ៉ូវ៉ាន់ ដោនីង។ ឯកឧត្តម​ក៏បាន​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​ស្តីទី ឯកឧត្តម ក្រាញ់​ តូនី និង​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល លោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក។

Description of group

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី ឯកឧត្តម បប់ ខារ និងគណៈប្រតិភូដែលរួមមាន៖
- លោកជំទាវ ហេឡេណា ខារ ជាភរិយារបស់ឯកឧត្តម បប់ ខារ
- លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូត ផេនី រីឆាដ
- លោក ជេម ឡាសិន ទីប្រឹក្សាខុទ្ធការល័យរដ្ឋមន្ត្រី
- លោក រ៉ូដ ស្មីត ជំនួយការទីមួយផ្នែកអាស៊ី-អគ្នេយ៍នៃការិយាល័យកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម
- លោក រ៉ូដ ប្រាស្សៀ ជំនួយការទីមួយនៃប្រធានផ្នែកអាស៊ី-អគ្នេយ៍នៃភ្នាក់ងារអូស្រ្តាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ
- លោកស្រី មែរី ប៊ែកណាល់ ទីប្រឹក្សាព័ត៌មាននៃខុទ្ធកាល័យរដ្ឋមន្ត្រី

Nationality of participants
អូស្រ្តាលី
Activity
តាមដានដំណើរការនីតិវិធីនៃសវនាការ និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃ អ.វ.ត.ក
ECCC participants

ឯកឧត្តម ក្រាញ់​ តូនី, លោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក, លោកចៅក្រម រ៉ូវ៉ាន់ ដោនីង, លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ

Total number of visitors
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)
Event Date