សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បម្រុង​អន្តរជាតិ

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ លោកចៅក្រម Laurent Kasper-Ansermet សូមជំទាស់ទៅនឹងរាល់ការចោទប្រកាន់ដោយច្រឡូកច្រឡំនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២ របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង។

សំអាងហេតុផ្នែកច្បាប់របស់លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង ហាក់ដូចជាពុំមានមូលដ្ឋានទាល់តែ សោះ ជាពិសេស ផ្ទុយទៅនឹង “យោបល់របស់លោកចៅក្រម Downing និងចៅក្រម Chung នៃ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ” ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ដែលបានផ្តល់សំអាងហេតុពិស្តារ និងបញ្ជាក់ ច្បាស់ថា “លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង មានកំហុសលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ ក្នុងការយល់ឃើញ របស់គាត់ចំពោះសិទ្ធិអំណាចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុង” (សំណុំរឿងលេខ ០០៣/១៦-ធ្នូ-២០១១-អ.វ.ត.ក/អ.ប.ជ ទំព័រ ២១)។ ការរារាំងដែលលោកចៅក្រមជាតិបានជំរុញ និងដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ជាចំហ នៅក្នុងកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ គឺជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈ និងជាការរំលោភបំពានដល់វិធានផ្ទៃក្នុងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀង។

បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាមួយទៀតគឺថា លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង បានបញ្ចេញជាសាធារណៈនូវឈ្មោះអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយរូបដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចស៊ើបសួរជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការ។ គួរកត់សម្គាល់ថា តាមរយៈការបញ្ចេញជាសាធារណៈនូវអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានចុះផ្សាយភ្លាមៗដោយបណ្តាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក (ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឌឹ កម្ពុជាដេលី ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២) ដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតរូបនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង បានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ ហើយនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងបញ្ហានេះ ប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកស៊ើបអង្កេតរូបនោះ។

បញ្ហាសន្តិសុខដែលបានលើកឡើង គឺជាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀត ដោយសារនាពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ ច័ន្ទតារា បានថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មាន (កាសែត ឌឹ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២) ថា “កងកម្លាំងរបស់យើងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកភាគី អ.ស.ប លើបញ្ហាសន្តិសុខ តែយើងមិនអាចបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅមូលដ្ឋានជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលតែងតាំងដោយ អ.ស.ប បានទេ លុះត្រាតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត” ដែលគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា នាពេលនេះ យើងពុំអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទេ។

ចៅក្រម Laurent Kasper-Ansermet មានកង្វល់ជាខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលលេចជារូបរាងឡើង និងត្រូវតែចោទសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើ នៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះ មាត្រា ២៤ នៃ “កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា” ដែលចែងថា “រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការសមស្របនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលចាំបាច់ដើម្បីធានានូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងការការពារ ចំពោះបុគ្គលដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ...” កំពុងត្រូវបានអនុវត្តតាមដែរឬទេ។