ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​ចូល​កាន់តំណែង​របស់​ចៅក្រម ឆុង ឆាងហូ