ពិធីសច្ចាប្រណិធាន​របស់​ចៅក្រម​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ និង​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា