អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​លើក​ទី២ ឆ្នាំ២០១២ នៅ​ក្រុង​ស្ទឹងសែន ខេត្ត​កំពង់ធំ សម្រាប់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២

Posted 28 មិថុនា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 មិថុនា 2012
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ