ការផ្តល់​បទឧទ្ទេសនាម​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​​នៅ​​វិទ្យាល័យ​អន្លង់វែង