សន្និសីទកាសែត​ស្តីពី​វិសាលភាព​នៃ​ការស៊ើបអង្កេត​សំណុំរឿង០០២