ការរៀបចំ​ដំណើរ​មកដល់​របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ

ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ អំពី​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ដែល​តែងតាំង​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ លោក ម៉ាក ហាម៉ុន ជនជាតិ​អាមេរិក និង​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បម្រុង​អន្តរជាតិ លោក អូលីវីយេ បូវ៉ាឡេត ជនជាតិបារាំង នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​កំពុងតែ​រៀបចំ​ការ​ចេញ​ដំណើរ​របស់​លោក ហាម៉ុន មក​កាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​បំពេញ​ការងារ​របស់​លោក។ ការ​ចាប់ផ្តើម​ការងារ​របស់​លោក ហាម៉ុន នឹង​ធ្វើឲ្យ អ.វ.ត.ក អាច​បន្ត​កិច្ចការ​ដ៏​សំខាន់​របស់​ខ្លួន​ក្នុងការ​ដាក់​ឲ្យ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​ត្រូវបាន ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​អំឡុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។