ដំណើរទស្សនកិច្ចគណៈប្រតិភូមកពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិក

Date

អ្នកតំណាង លោក ដេវីដ ដ្រាយយើ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ច្បាប់ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​មកពី​សភា​សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​ធ្វើ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២។ គណៈប្រតិភូ​តាមដាន​ដំណើរការ​សវនាការ​សំណុំរឿង០០២ និង​ បាន​ជួប​ជាមួយ​នឹង ប្រធានស្តីទី និង អនុប្រធាន នៃការិយាល័យរដ្ឋបាល និង សហព្រះរាជអាជ្ញា។

Description of group

១.​​​​​ អ្នកតំណាង លោក ដេវីដ ដ្រាយយើ (R-CA) ប្រធានគណៈកម្មាធិការច្បាប់
២. លោក បើរី ជេកសុន ទីប្រឹក្សាអ្នកថ្លែងអោយការិយាល័យតំណាង
៣. លោក ប្រេត ស្មីត បុគ្កលិកជំនាញនៃការិយាល័យច្បាប់
៤. លោកស្រី រ៉ាឆេស លឺមេន Policy Director នៃការិយាល័យច្បាប់
៥. លោក អេលេច ក្រោះ USMC Lead Military Escort (571) 451-7029 (BB)
៦. លោក ដាញ៉េល ឈូ មន្ត្រីផ្នែកនយោបាយ

Nationality of participants
សហរដ្ឋអាមេរិក
Activity
តាមដានសវនាការ និង ប្រជុំ
ECCC participants

ក្រាញ់ តូនី
រោង ឈង
ឃ្នុត រ៉ូសិនហក
រ៉ាជីវ គូមរ៉ា

Total number of visitors
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)
Event Date