ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​ផ្តល់ជំនួយ​ថវិកា​បន្ថែម​ចំនួន ១,៤ លានដុល្លារ​អូស្រ្តាលី ដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 29 សីហា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 សីហា 2012
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR- 29 August 2012-KH.pdf
121.01 គីឡូ​បៃ​