លោក GÖRAN SLUITER ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​មេធាវី​ការពារក្តី​អន្តរជាតិ

អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្តី​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​តែងតាំង​លោក Göran Sluiter ជាមេធាវី​អន្តរជាតិ​តំណាង​ឲ្យ​ជនសង្ស័យ​មួយរូប​នៅក្នុង​ដីកា​បញ្ជូនរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទីបី ដែល​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​បាន​ដាក់​ជូន​ការិយាល័យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​នៅថ្ងៃ​ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។ ដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទីបី​គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សំណុំ​ឯកសារ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤។

លោក Göran Sluiter ជា​ជនជាតិហូល្លង់ ជា​មេធាវី​ការពារក្តី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នៅ​ទីក្រុង​អាមស្ទើដាម និងជា​សាស្រ្តាចារ្យ​ផ្នែក​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមស្ទើដាម។ លោក​មាន​បទពិសោធន៍​ជ្រៅជ្រះ​លើផ្នែក​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ ​ធ្លាប់​បម្រើការ​ជា​ចៅក្រម​នៅក្នុង​រឿងក្តី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​ជាច្រើន​នៅ​ប្រទេស​ហូល្លង់ និង​ធ្លាប់​បម្រើការ​នៅក្នុង​ក្រុម​ការពារក្តី​នៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​អតីត​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី (ICTY) និង​នៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ (ICC)។

ឈ្មោះ​ជនសង្ស័យ​នៅក្នុង​ដីកា​បញ្ជូនរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទីបី​នៅតែ​ត្រូវបាន​រក្សា​ជា​ការ​សម្ងាត់។