លោក​ម៉ាក់ ​ហាម៉ុន​ ស្បថ​ចូលកាន់តំណែង​ជា​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលទើបនឹងត្រូវបានតែងតាំងថ្មីៗនេះ គឺលោកចៅក្រម ម៉ាក ហាម៉ុន បានធ្វើពិធីសម្បថចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលានេះ នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ លោកនឹងបន្តការងារលើសំណុំរឿងដែលមាន ដែលគេដឹងថាជាសំណុំរឿង ០០៣ និង០០៤ ជាមួយនឹងសហភាតារបស់លោក គឺលោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ យូ ប៊ុនឡេង។ លោកម៉ាក់ ហាម៉ុន ត្រូវបានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៃព្រះ រាជណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា បន្ទាប់ពីមានការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ Siegfried Blunk កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០១១ និងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ Laurent Kasper-Ansermet កាលពីខែឧសភា។ លោកចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះបានបំពេញការងារជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់មួយនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវី (ICTY) អស់រយៈពេល ១៧ ឆ្នាំ។