ប្រទេស​ជប៉ុន​ផ្តល់ថវិកា ​២,៥​លាន​​ដុល្លារ​​សហរដ្ឋអាមេរិក​​ជូន ​អ.វ.ត.ក

Posted 21 មករា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC_Press_Release_K 18 Jan 2013.pdf
116.52 គីឡូ​បៃ​