​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ នួន​ ជា, ខៀវ សំផន, អៀង សារី និង អៀង ធីរិទ្ធ

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញ ដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដោយ​ចោទប្រកាន់​ជនជាប់ចោទ​ទាំងបួនរូប ពី​បទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ ការរំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ប្រឆាំង​នឹង​ជនជាតិ​ភាគតិច​ចាម​និង​វៀតណាម។ អានបន្ត

 

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo