សហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​ស្នើសុំ​ឲ្យ​បើកការ​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ប្រាំរូប​ទៀត

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ​ថ្មីចំនួន២ទៀត ដោយស្នើសុំ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ឲ្យ​ដំណើរការ​ស៊ើបអង្កេត​ទៅលើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​សង្ស័យ​ថាបាន​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​៥រូប​ទៀត។ ដីកា​បញ្ជូនរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ថ្មី​ចំនួន២​នេះ​គឺជា​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​សំណុំឯកសារ សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤អានបន្ថែម

 

Date
Display on key events timeline
Yes