ចក្រភពអង់គ្លេស​សន្យា​ផ្តល់ជំនួយ​ថវិកា​បន្ថែម​ចំនួន ១,៤ លានផោន ដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 01 មីនា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 មីនា 2013
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR - UK new pledge -28 Feb 2013- KH.pdf
124.57 គីឡូ​បៃ​