ដីកា​សម្រេ​ចផ្ទាល់​មាត់​ហាម​មិន​ឲ្យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​រូប​ថត ​និង​រូប​ភាព​របស់​សាក្សី​ជា​សា​ធារ​ណៈ​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមជម្រាបជូនដល់តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ថា ថ្ងៃនេះ ចៅក្រម និល ណុន ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញដីកាសម្រេចផ្ទាល់មាត់មួយដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖


    “អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចផ្តល់វិធានការការពារដល់សាក្សីមានរហស្សនាម 2-TCW-944 ដែលរួមមាន ការហាមមិនឲ្យបញ្ចេញអាសយដ្ឋាន និងរូបភាពសាក្សីនេះទៅដល់សាធារណជន។ នៅក្នុងសវនាការស្តាប់សក្ខីកម្មសាក្សីរូបនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបង្គាប់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយរូបថត ឬ រូបភាពរបស់សាក្សីរូបនេះ បើទោះបីរូបភាពពីមុនៗក៏ដោយ”។

    ដីកានេះមានន័យបន្ថែមផងដែរថា ទោះបីជារូបថត ឬ រូបភាពសាក្សីដែលបានថតនៅខាងក្រៅសាលសវនាការ ឬបានថតនៅទីណាក៏ដោយ ព្រមទាំងរូបភាពចាស់‌ៗ ក៏ត្រូវបានហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយដែរ ។ ការហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយ        រូបភាព ឬ រូបថតនេះមិនរួមបញ្ចូលរូបភាពបំផ្លែង (រូបមិនច្បាស់) ដែលផ្តល់ឲ្យដោយ អ.វ.ត.ក នោះឡើយ។

 

 

In Khmer language: