សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន ​របស់​សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរ​ជាតិ​ទាក់​ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង ​០០៣​

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានដាក់ មាស មុត ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យ ដោយកំបាំងមុខ ពីបទឧក្រិដ្ឋដូចខាងក្រោម៖ មនុស្សឃាត ដែលជាការរំលោភបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៥៦ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើឲ្យទៅជាទាស
ករ ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ និងពូជសាសន៍ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខវត្តឥន្ទ
ញាណ កំពង់សោម ក្រចេះ និងមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និងបានប្រព្រឹត្តលើជនជាតិវៀតណាម ជនជាតិថៃ និងជនបរទេសផ្សេងទៀតនៅដែនសមុទ្រ និងនៅលើកោះ ដែល
កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថាស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន និងអំពើបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៤៩(តាមរយៈការ
ប្រព្រឹត្តិបទឧក្រិដ្ឋដែលក្នុងនោះមាន ការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ ការដកហូតដោយចេតនាពីឈ្លើយសឹក ឬជនស៊ីវិលនូវសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិ
ធម៌ និងទៀងទាត់ ការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនា ការនិរទេស ឬការផ្លាស់ទីដោយខុសច្បាប់ ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរដល់
រាងកាយ ឬសុខភាព និងការធ្វើទារុណកម្ម)ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តនៅកំពង់សោម ក្រចេះ និងមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និងបានប្រព្រឹត្តលើជនជាតិវៀតណាម ជនជាតិថៃ និងជនបរទេសផ្សេងទៀតនៅដែនសមុទ្រ និងនៅលើកោះ ដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថាស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន។

      ដោយសារការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យដោយកំបាំងមុខពីបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះ  វិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក អនុញ្ញាតឲ្យ មាស មុត តាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ មានសិទ្ធិចូលពិនិត្យមើលសំណុំរឿង និងចូលរួមកិច្ចស៊ើបសួរ ដូច្នេះនឹងជួយបង្កើនល្បឿនដំណើរការស៊ើបសួរ។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចស៊ើបសួរ ដំណើរការ
បានទៅដោយគោរពសិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងអស់បានពេញលេញ និងអាចបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងថិរវេលាសមស្រប ហើយនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយ។