បទ​ចោទ​ប្រកាន់​អំពី​ឧក្រិ​ដ្ឋ​កម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​នឹង​ត្រូវ​លើក​មក​សួរ​ដេញ​ដោល​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ចំពោះ​មុខ ​អ.​វ.​ត​.​ក

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ តទៅ ហើយក៏ជាលើកទី១ដែរ ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងបើកសវនាការដេញដោលលើភស្តុតាងទាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ នៅពេលដែលការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន និង នួន ជា បានឈានដល់ការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតផ្តោតលើការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនជាតិចាម។ សាក្សី និង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៤ រូប និង អ្នកជំនាញ ១រូប នឹងត្រូវកោះហៅមកផ្តល់សក្ខីកម្មនៅអំឡុងពេលនៃការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុនេះ។

ជនជាតិចាមគឺជាជនជាតិភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាសាដូចគ្នា វប្បធម៌ដូចគ្នា និងសាសនាដូចគ្នាគឺសាសនាឥស្លាម។ យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយ ជនជាតិចាមត្រូវបានគេកំណត់មុខសញ្ញា និងសម្លាប់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ហើយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុង ឬ មួយផ្នែកលើក្រុមជនជាតិចាម។ ដីកាដំណោះស្រាយបានបង្ហាញថា ជនជាតិចាមត្រូវបានកំណត់គោលដៅជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ហើយត្រូវបានសម្លាប់ ដោយសារតែសមាជិកភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុមជនជាតិចាមនេះ ហើយក៏ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំ និង បានបញ្ចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ព្រមទាំងបានហាមឃាត់មិនឱ្យមានការគោរពប្រតិបត្តិសាសនារបស់ពួកគេផងដែរ។ តាមដីកាដំណោះស្រាយដដែល ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាឥស្លាម និង ប្រជាជនចាស់ទុំ និង អ្នកដែលនៅតែបន្តអនុវត្តសាសនារបស់ពួកគេនឹងត្រូវឃុំខ្លួន ហើយបន្ទាប់មកនឹងត្រូវសម្លាប់ចោល។ វប្បធម៌ និង ភាសាចាម ហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់បងប្អូនចាម ត្រូវបានហាមឃាត់។ ដីកាដំណោះស្រាយបានបង្ហាញភស្តុតាងថា ជនជាតិចាមប្រមាណ ៣៦% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ ដីកាដំណោះស្រាយ ក៏បានចោទប្រកាន់ថា នួន ជា និងខៀវ សំផន តាមរយៈតួនាទីផ្សេងៗរបស់គាត់ក្នុងបក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាបុគ្គលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិចាម។

 សំណុំរឿង ០០២/០២ គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីលើកទី២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន ដោយរាប់បញ្ចូលបទចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាម និង ជនជាតិវៀតណាម ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និង ការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបរិបទនៃការរៀបអាពារហ៍ពិពារហ៍ដោយបង្ខំ ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង ការប្រព្រឹត្តមកលើពុទ្ធសាសនិកជន និង ការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតមន្រ្តីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន ៤ ការដ្ឋានការងារចំនួន ៣ និង សហករណ៍មួយ។ មុនពេលចាប់ផ្តើមការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុនៃការប្រព្រឹត្តិលើជនជាតិចាមនេះ អង្គជំនុំ-ជម្រះសាលាដំបូង សូមរម្លឹកឡើងវិញថា អង្គជំនុំជម្រះបានបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុសហករណ៍ និង ការដ្ឋានការងារចំនួន ៣ ដោយបានស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់បុគ្គលចំនួន ៦៥ រូបក្នុងនោះរួមមានសាក្សីចំនួន ៣៩ រូប ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ២៥ រូប និង អ្នកជំនាញចំនួន ១ រូប នៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការចំនួន ៩៨ ថ្ងៃ។
 ព័ត៌មានបន្ថែមលើបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាម លោកអ្នកអាចស្វែងរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់អ.វ.ត.ក  http://www.eccc.gov.kh/en/node/34168