សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីអំពីមរណភាពរបស់មេធាវី John R.W.D. Jones

       អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) មានទុក្ខក្រៀមក្រំ នៅពេលបានទទួល ដំណឹងមរណភាពរបស់មេធាវី John R.W.D. Jones ដែលជាមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីអ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម។
       លោក John R.W.D. Jones គឺជាមេធាវីដ៏ចំណានម្នាក់ និងបានផ្តល់ដំបូន្មានល្អៗ ព្រមទាំងជាបុគ្គលដែលចូលគួរឱ្យចង់ធ្វើការជាមួយ។ លោក John R.W.D. Jones មានបទពិសោធ ការពាររឿងក្តីនៅតុលាការ និងសាលាក្តីសំខាន់ៗជាច្រើន ព្រមទាំងបានធ្វើជាគ្រូឧទេ្ទសនាមនិងបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃនិពន្ធជាច្រើន។ អ្នកផងទាំងឡាយ បានកោតសរសើរលោក John R.W.D. Jones ដែលគោរពវិជ្ជាជីវៈ ស្មោះត្រង់ និងសុភាពរាបសា ទោះជានៅពេលបំពេញបេសកកម្មនៅមូលដ្ឋាន បំពេញការ ងារនៅ អយ្យ ការ បំពេញការងារនៅអង្គជំនុំជម្រះ បំពេញការងារជាមួយភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ឬជាមួយមេធាវីការពារក្តីដទៃទៀតក៏ដោយ។ ការចូលរួមចំណែក របស់លោកចំពោះ សំណុំរឿង និងការតាំងចិត្តខ្ពស់ចំពោះយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ ជារួម គឺជាគំរូមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ យើងទាំងអស់ពិតជាមានសេចក្តីសង្វេគចំពោះលោក John R.W.D. Jones ជាពន់ពេកដែលបានលាចាកលោកយើងទៅហើយ។

មេធាវីការពារក្តី អ៊ឹម ចែម អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី និងការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រមចំពោះក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និងសហការី របស់លោក John R.W.D. Jones។