ចៅក្រម Michael Bohlander

Photo

បច្ចុប្បន្ន សាស្រ្តាចារ្យ Bohlander ជាប្រធានផ្នែកនីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងប្រៀបធៀប នៅសាលាច្បាប់ Durham ដែលគាត់បានបំពេញការងារជាសាស្រ្តាចារ្យ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ មក។ ពីឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ ២០០៤ សាស្រ្តាចារ្យ Bohlander បានបំពេញការងារជាចៅក្រមសាលាដំបូង និងសាលាឧទ្ធរណ៍ជំនុំជម្រះលើរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ និងរដ្ឋប្បវេណី នៅតុលាការនៃរដ្ឋសេរី Thuringia ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត (East German Free State of Thuringia) នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល បន្ទាប់ពីការរួបរួមរបស់ប្រទេស​អាល្លឺម៉ងនៅឆ្នាំ ១៩៩០។ ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ ២០០១ គាត់បានបំពេញការងារជាមន្រ្តីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីត​ប្រទេសយូហ្គោស្លាវី។ សាស្រ្តាចារ្យ Bohlander បានទទួលសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ និងសញ្ញាប័ត្រច្បាប់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Saarland។

ចៅក្រម Bohlander បានលាលែងពីមុខតំណែងកាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ពីបានចេញដីកាដំណោះស្រាយទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ ហើយគាត់ក៏ត្រូវបានតែងតាំងឡើងវិញនៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។