លោក ពេជ អង្គ

Photo

លោក ពេជ អង្គ (កម្ពុជា) មានសញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិត​ឯកទេស​ច្បាប់ឯកជន​និង​ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស និង​សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រច្បាប់​ពី​ទីក្រុង​លីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង។ មុនពេល​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ក្នុង​មុខតំណែង​បច្ចុប្បន្ន លោក អង្គ គឺជា​សហមេធាវី​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី។ មុននេះទៀត លោកគឺជា​សាស្រ្តាចារ្យ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត​និង​វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និង​សាកលវិទ្យាល័យ​បៀលប្រាយ។ ជាងនេះទៅទៀត លោកជា​មេធាវីនៅ​ការិយាល័យ​មេធាវី​កម្ពុជា និងជា​ជំនួយការច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី។