លោក Fergal Gaynor (អៀរឡង់)

Photo

នៅថ្ងៃទី១៥​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោក ហ្វេហ្គល ហ្គេន័រ (ប្រទេសអៀកឡង់) បានទទួលភារកិច្ចជា​សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបម្រុង បន្ទាប់ពីលោកស្រី ប្រិនដា ហូលលីស (សហរដ្ឋអាមេរិច) បានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែង។

មុនពេល​ទទួលការតែងតាំង លោក Gaynor មាន​តួនាទីមួយ​ចំនួន​នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ និង​យន្តការស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ។ ពីឆ្នាំ​២០០១ ដល់ឆ្នាំ​២០០៧ និងពីឆ្នាំ​២០០៩ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៣ គាត់​បាន​បំពេញ​ការងារ​នៅ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ​សម្រាប់​អតីត​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី ជាមេធាវី​អយ្យការ​នៅក្នុង រឿង​ក្តី Karadžić, Krajišnik, Plavšić, Deronjić, Ljubičić, Lukić & Lukić, Perišić, Mico Stanišić, Bralo និង Cesić។ ពីឆ្នាំ​២០០៧ ដល់​ឆ្នាំ​២០០៨  គាត់​ជា​មេធាវី​អយ្យការ​នៅ​តុលាកា​រ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ប្រទេសរវ៉ាន់ដា នៅក្នុង​រឿង​ក្តី Nyiramasuhuko et al។ គាត់​បាន​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ទីក្រុង​បៃរូតក្នុង​នាមជា​ទីប្រឹក្សា​ច្បាប់​នៃគណៈកម្មការស៊ើប​អង្កេតឯករាជ្យអន្តរជាតិនៃ​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ (ឆ្នាំ​២០០៧)។ គាត់​​គឺជាព្រះរាជអាជ្ញារងជាន់ខ្ពស់​នៃ អ.វ.ត.ក ក្នុងឆ្នាំ​២០១៥ និង​ឆ្នាំ​២០១៦ មុន​ពេលផ្លាស់​ទី​កាន់​តំណែងជា​ប្រធាន​ក្រុម​ស៊ើប​អង្កេតនៅគណៈកម្មការ​យុត្តិធម៌ និងគណនេយ្យភាព​អន្តរជាតិ ពីឆ្នាំ​២០១៧ ដល់ឆ្នាំ​២០១៩។

លោក Gaynor ធ្លាប់​តំណាង​ឲ្យ​ជនរងគ្រោះ​នៅ​តុលាការ ICC។ គាត់​គឺជា​មេធាវីនាំ​មុខ​តំណាង​ជនរងគ្រោះ​នៅ​ក្នុង រឿង​ក្តី Kenyatta ពីឆ្នាំ​២០១៣ ដល់ឆ្នាំ​២០១៥ និងតំណាង​ជនរងគ្រោះ​ដែល​ស្វែងរក​ការ​បើក​ការ​ស៊ើប​អង្កេត នៅក្នុងស្ថានភាព​នៅ​ប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាន និង​ស្ថានភាព​នៅ​ប៉ាឡេស្ទីន។

គាត់​ជាសមាជិក​គណៈមេធាវីអៀរឡង់។ នៅខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២០ គាត់​បាន​ទទួល​ការ​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​ពិសេស​នៅកូសូវ៉ូ។