លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក

Photo

លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក (សញ្ជាតិ ន័រវេ) ជាអនុប្រ​ធាន​ការិយាល័យរដ្ឋ​បាល និងជាអ្នកសម្របសម្រួល​របស់​ជំនួយការអង្គការសហប្រជាតិដល់តុលាការខ្មែរក្រហម។

លោកមាន​បទពិសោធន៍​ជាង​២០​ ឆ្នាំ ក្នុងជំនាញ បង្កើតគោលនយោបាយ ការចរចារ គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី និងច្បាប់ ដែល ផ្ដោត​ទៅលើ​សិទ្ធិមនុស្ស និងដំណោះស្រាយទំនាស់។

លោក រ៉ូហ្សិនហកបានចាប់ផ្តើមការងារនៅក្នុងស្ថាប័នធនាគារ ដែលលោក​ធ្វើការជាបំរើសេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរយៈ​ពេលបីឆ្នាំ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៥ លោក​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធន័រវេ ក្នុងនាម​ជាអ្នកស៊ើបអង្កេត។ បន្ទាប់មកពីឆ្នាំ ១៩៨៧ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៤ គាត់បានធ្វើការជាអ្នកឯកទេសខាងសន្តិសុខក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់បានចាប់ផ្តើមសិក្សានៅលើវិស័យច្បាប់។

នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ភ្លាមៗក្រោយពីបានទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ែហ្គិននៅន័រវេ លោកបានធ្វើការជាជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យច្បាប់រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ ក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ ១៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០០០ លោកបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃដើម្បីបម្រើនៅអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិចខាងជើង (ណាតូ) មានតួនាទី​ជាមន្រ្តីច្បាប់ក្រោមបញ្ជាការដ្ឋានការពារជាតិន័រវេ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ លោក រ៉ូហ្សិនហក បានចាប់ផ្តើមអាជីពនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីច្បាប់នៅកម្មវិធី UN-HABITAT របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកូសូវ៉ូដែលតួនាទីរបស់គាត់បានពង្រីកពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទៅជារដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការណ៍។

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ ២០០៤ លោកបានក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់នៅទីក្រុងប៊ែលក្រាដ៍សម្រាប់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយ អង្គការស្តារស្ថេរភាពសម្រាប់អឺរ៉ុបអាគ្នេយ៍។ បន្ទាប់មកលោក​បានចូលបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជានាយកនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកូសូវ៉ូ (UNMIK)

នៅក្នុងតួនាទីថ្មីរបស់លោក រ៉ូហ្សិនហក ជាមួយ UNMIK លោកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលគ្រប់សកម្មភាពច្បាប់និងរដ្ឋបាលនិងប្រតិបត្តិការណ៍ទាំងអស់សម្រាប់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកូសូវ៉ូ និងគណៈកម្មការទាមទារសំណងអចលនទ្រព្យកូសូវ៉ូដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់​ទាក់ទងនឹងជម្លោះ។