លោក ហ្សង់ម៉ាក ឡាវែញ (Jean- Marc Lavergne)

Photo

បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សា​នៅ​សាលានីតិសាស្រ្ត Clermont-Ferrand និង​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិតផ្នែក​នីតិរដ្ឋប្បវេណី និង​វិញ្ញាបនប័ត្រ​ផ្នែក​សារការី​នៅឆ្នាំ១៩៨៣។ នៅឆ្នាំ១៩៨៨ ក្រោយពេល​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ជាចៅក្រម លោក​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជាចៅក្រម​អនុវត្តន៍​សាលក្រម​នៅ​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់ Angers (Parole Judge at the High Civil Court of Angers)។ នៅឆ្នាំ១៩៩៧ លោក​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ប្រធាន​ចៅក្រម (Conseiller) នៅសាលា​ឧទ្ធរណ៍​ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ​នៅ Loire Atlantique និង Morbihan ដែលជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​សាលាឧទ្ធរណ៍ Rennes។ លោក​មាន​ឋានៈ​ជា​អនុប្រធាន​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់ Mans ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០០១ មក។