លោក ហួត វុទ្ធី

Photo

ធ្លាប់​បម្រើការ​ជា​ព្រះរាជអាជ្ញា​អមតុលាការ​ខេត្តកណ្តាល ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០០១មក។ បន្ថែម​ទៅនឹង​មុខងារ​របស់​លោក​នៅក្នុង​តុលាការ​នេះ លោក​ក៏បាន​រៀបចំ​វគ្គអប់រំ​សម្រាប់​សហគមន៍ និងបាន​បណ្តុះបណ្តាល​មន្រ្តី​មូលដ្ឋាន​ស្តីពី​ច្បាប់កម្ពុជា រួមមាន​ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ​និង​នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ​ជាដើម។ នៅឆ្នាំ២០០១ លោក ហួត វុទ្ធី ត្រូវបាន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តែងតាំង​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​កំណែ​ទម្រង់​ច្បាប់​និង​តុលាការ។ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិត​នីតិសាស្រ្ត​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Metchinkov City នៅ Odessa ប្រទេសរុស្ស៊ី​នៅឆ្នាំ១៩៩៤ ហើយ​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ១៩៩៦មក លោក​ជា​សាស្រ្តាចារ្យ​នីតិសាស្រ្ត​​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន និងបាន​បម្រើការ​ជា​ទីប្រឹក្សា​ច្បាប់​​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារកម្ពុជាលើ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​អំពើ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​នៅ​កម្ពុជា។