លោកចៅក្រម យូ ឧត្តរា

Photo

លោកចៅក្រម យូ ឧត្តរា (កម្ពុជា) បាន​បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតច្បាប់នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​កាហ្សាក់ស្ថាន (Kazakhstan) នៅឆ្នាំ១៩៩៥។ លោក​បាន​បម្រើ​ការងារជាមន្ដ្រីរាជការ​នៅ​នាយកដ្ឋានកិច្ចការ​ព្រហ្មទណ្ឌ និងរដ្ឋប្បវេណីពីឆ្នាំ ១៩៩៥-១៩៩៦ ជា​ប្រធាន​ការិយាល័យ​សហប្រតិបត្តិការ​អាស៊ាន និងអន្ដរជាតិពីឆ្នាំ១៩៩៦-២០០១ ជាចៅក្រម និង​ជា​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​អន្តរជាតិឆ្នាំ២០០១-២០០២។ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ២០០២ មក លោកបានបម្រើការងារ​ជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​កំពូល។ លោក​បានស្រាវជ្រាវ​ផ្នែកច្បាប់​ជាតិ និងអន្ដរជាតិ​ និងបានចូលរួម​ក្នុង​នាមជាសិក្ខាកាម និងជាគ្រូឧទ្ទេសនាមក្នុង​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ជាច្រើនអំពីច្បាប់។ លោកក៏​ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល​ច្បាប់នៅសាលាភូមិន្ទចៅក្រមផងដែរ។ លោកចេះនិយាយភាសា​អង់គ្លេស ​និងភាសា​រុស្ស៊ី​ ។