ការងារផ្សព្វផ្សាយ

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយទៅ​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដើម្បី​​ជម្រាប​ជូនអំពីវិវឌ្ឍនភាពរបស់តុលាការ និងដើម្បី​ទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជន។</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">ក្នុងរយៈពេលជាងពីរឆ្នាំកន្លងមក ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់មកពី ២៤ ខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន ឳកាស​មក​ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ.វ.ត.ក តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដ៏ទូលំទូលាយ របស់ អ.វ.ត.ក។</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាតុលាការខ្មែរក្រហម ជាការផ្តួចផ្តើមគំនិតដ៏សំខាន់របស់តុលាការ។ កម្មវិធី​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច រួមមានការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តអំពីអ.វ.ត.ក នៅពេលរាត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ ​មួយ​យប់​មុន​ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អ.វ.ត.ក សារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង និងវាលពិឃាត​ជើង​​ឯក ដោយមានមគ្គុទេសក៍ណែនាំ និងការផ្តល់ព័ត៌មានសង្ខេបផងដែរ។ ក្នុងអំឡុងពេល​ធ្វើ​ទស្សន​កិច្ច​សិក្សា​​ អ្នកចូលរួមមានឳកាសច្រើន​ក្នុងការជួបប្រាស្រ័យ​ជាមួយមន្ត្រី​តុលាការ​ដើម្បីសួរសំណួរ​ទាក់​ទង​នឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់អ.វ.ត.ក។ ដំណើរទស្សនកិច្ចត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ និង​​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><FONT size=3>កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ.វ.ត.គក៏មានការរៀបចំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធី​តុលាការ​ផងដែរ។ នៅពេលធ្វើការជំនុំជម្រះក្តី ប្រជាជនចំនួន៥០០នាក់ អាចអង្គុយក្នុង​សាល​​សាធារណៈ​របស់តុលាការ ដើម្បីតាមដានដំណើរការនីតិវិធីដោយផ្ទាល់។</FONT></SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></P><BR>