លោក ទេព សុក្រ​

លោក ទេព សុក្រ ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ពី ឥរិយាបថរបស់ជនជាប់ចោទ។

លោក ទេព សុក្រ ជាសិស្សរបស់ជនជាប់ចោទនៅ វិទ្យាល័យស្គន់ខេត្ត កំពង់ចាម អំឡុងពេលឆ្នាំ១៩៦៦ ដល់១៩៦៨។

ជាសាក្សីប្រតិចរឹតមួយរូប លោក ទេព សុក្រ បានពណ៌នាអំពីជនជាប់ចោទថា ជាមនុស្សចិត្តល្អ សុភាពរាបសារ និងជាគ្រូដ៏ពូកែ ។ លោកទទួលបានការកោតសរសើរពីសិស្សរបស់លោកទាំងអស់។ លោកមិនមានទំលាប់អាក្រក់នោះឡើយ ហើយក៏លោក មិនចូលចិត្តលើកដំកើងខ្លួនឯងផងដែរ។ ជាគ្រូបង្រៀន ជនជាប់ចោទបានឲ្យតម្លៃសិស្សទាំងអស់ស្មើៗគ្នា។ ទេព សុក្រ បានរម្លឹក ថា ជនជាប់ចោទបានផ្ដល់ទំនុកបំរុង និងមេរៀនដោយឥតគិតថ្លៃដល់សិស្សដែលគ្មានលទ្ធភាព រួមបញ្ចូលទាំងខ្លួនលោកផងដែរ ហើយជនជាប់ចោទជារឿយៗផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលក្រីក្រ។ ជនជាប់ចោទក៏បានបង្កើតការសហការគ្នាសំរាប់ សិស្សទាំងអស់ដើម្បីទិញសំភារៈផ្គត់ផ្គង់សាលានូវតម្លៃថោក។ លោក ទេព សុក្រ បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា លោកជឿថា វាជា ការអរគុណមួយចំណែកទៅជនជាប់ចោទបានរួមចំណែកជួយលោកឲ្យក្លាយជាគ្រូបង្រៀន និងក្រោយមកក្លាយជានាយក សាលា។

លោក ទេព សុក្រ បានដឹងអំពីតួនាទីជនជាប់ចោទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម នៅពេលដែលជនជាប់ចោទត្រូវ បានគេចាប់ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ។ លោកបានអះអាងថា លោកមានអារម្មណ៍ "សោកស្ដាយដែលមនុស្សដ៏ល្អបានក្លាយទៅជាឧក្រិដ្ឋជនទៅវិញ។"

Transcript from testimony

Video recordings