លោក ឈួន ផល

ឈួន ផល ជាសាក្សីមួយរូបដែលត្រូវបានកោះហៅដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺពីតួនាទីរបស់ខ្លួននៅមន្ទីសន្ដិសុខស២១ ឬគុកទួលស្លែង។

ឈួន ផល បានចូលរួមក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី១៧ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមហ្វឹកហាត់ទាហ៊ាននៅតាខ្មៅ មុនពេលដែលគាត់ត្រូវបានតែងតាំងនៅមន្ទីរស២១ នៅពេលនោះគាត់មានអាយុ១៥ឆ្នាំ នឹងត្រូវបានគេឲ្យទៅធ្វើស្រែ និងជីកប្រឡាយ។ នៅដើមឆ្នាំ១៩៧៦ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ១៩៧៨ ឈុន ផល ត្រូវបានតែងតាំងជាសន្ដិសុខប្រចាំការនៅអគារលេខ២ នៅមន្ទីរស២១។ គាត់ទទួលបញ្ជាជាអ្នកយាមអ្នកទោសនៅក្នុងគុក និងហាមឃាត់អ្នកទោសទាំងនោះមិនឲ្យគេចខ្លួន ឬលួចសំលាប់ខ្លួនឯងឡើយ។ សាក្សី ឈឹម ផល រូបនេះបានពណ៌នាថា ស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងអគារនៃមន្ទីរស២១ ដែលគាត់យាមនោះ ក៏មានស្ថានភាពដូចអគារផ្សេៗទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីស២១ ដែលមានអ្នកផ្សេងជាអ្នកយាមកាមផងដែរ។ គាត់បានរំលឹកថា គាត់បានឃើញឈ្លើយសឹកសង្គ្រាមជនជាតិវៀតណាម អ្នកទោសស្ដ្រី និងអ្នកទោសជនបរទេស។ គាត់បានប្រាប់អង្គសវនាការថា គាត់មិនដែលស្គាល់ជនជាប់ចោទ(កាំង ហ្គិចអ៊ាវ ហៅឌុច)ដែលជាប្រធានមន្ទីរស២១ឡើយ ហើយគាត់ក៏មិនដែលបានឃើញជនជាប់ចោទរូបនោះនៅក្នុងមន្ទីរស២១ផងដែរ។ គាត់លើកឡើងបន្ថែមថា គាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើស្រែនៅបឹងជើងឯក និងម្ដងនោះទៅជីករណ្ដៅដើម្បីកប់សាកសព។

មេធាវីចាំជួយដល់ ឈួន ផល ក្នុងករណីការធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងបានកើតឡើង។  

Transcript from testimony

Video recordings