លោក កុល ណែម

កុល ណែម កើត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៥៦ នៅ​ខេត្ត​តាកែវ។ គាត់ត្រូវបានផ្លាស់ពីភ្នំពេញទៅក្រចេះ បន្ទាប់មកទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ គាត់ត្រូវបានបង្ខំឱ្យរៀបការនៅទីនោះ ទោះបីជាមានគូដណ្តឹងនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ក៏ដោយ។ គាត់​នៅ​តែ​មាន​អារម្មណ៍​ខុស​ចំពោះ​រឿង​នោះ​រហូត​មក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ។ ប្រពន្ធ​របស់​គាត់​មាន​ផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែ​នាង​រលូត​កូន​ព្រោះ​អស់កម្លាំងពីការងារលើសទម្ងន់។ គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ ក-១១ ដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ប្រពន្ធ​គាត់​ជា​ជនជាតិ​ព្នង។

Transcript from testimony

Video recordings