លោក សេង លីថេង

សាក្សីកើតនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៤៦ នៅខេត្តកំពង់ធំ។ គាត់​ជា​ក្មួយ​ប្រុស​របស់ ប៉ុល ពត ឪពុក​គាត់​ជា​បង​ប្រុស​របស់ ប៉ុល ពត។

សាក្សីបាននិយាយថា គាត់មិនដែលជាសមាជិកបក្សទេ ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមនៅឆ្នាំ ១៩៧០ និងម្តងទៀតនៅឆ្នាំ ១៩៧៣ អស់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។ គាត់​បាន​ឈរជើង​ជា​ចម្បង​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ និង​សៀមរាប ដើម្បី​ការពារ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត។ ក្រោយ​មក​គាត់​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម ជា​កន្លែង​ដែល​មេដឹកនាំ​នៅ​ទីនោះ​មាន ប៉ុល ពត នួន ជា អៀង សារី និង​ខៀវ សំផន។ លោក​បាន​បញ្ជាក់​ថា ប៉ុល ពត នួន ជា និង ខៀវ សំផន បាន​ហូប និង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គ្នា​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។ លោក​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​អង្គភាព​ចល័ត និង​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ក្រសួងការបរទេស​ទទួល​បន្ទុកផ្នែក​ទទួល​ភ្ញៀវ។ គាត់បានផ្តល់សក្ខីកម្មលើអត្តសញ្ញាណរបស់សហសេវិកជាច្រើនពីពេលនោះ។

ក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់បានរៀបការ ប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសគូរស្រករដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ ហើយពួកគេគឺជាប្តីប្រពន្ធតែមួយគត់ដែលបានរៀបការនៅពេលនោះ។ គាត់​ធ្វើ​ការ​ជា​ឆ្មាំ​ការពារ​អោយ ប៉ុល ពត។ គាត់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកថតរូបនៅប្រទេសចិន។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 2 - 29 November 2016 - Case 002/02 - KH/FR Date:
Session 1 - 29 November 2016 - Case 002/02 - KH/FR Date: