លោកស្រី ហេង ឡៃហ៊ាង

ហេង ឡៃហ៊ាង កើតនៅឆ្នាំ ១៩៥០ នៅខេត្តក្រចេះ ជាកន្លែងដែលនាង និងគ្រួសាររស់នៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មក្នុងឃុំ។

នៅឆ្នាំ ១៩៧១ នាងបានចូលរួមក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ នៅពេលដែលបុរសមកពីព្រៃបានជំរុញឱ្យពួកគេចូលរួមដើម្បីរំដោះប្រទេស។ នាងស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមូលដ្ឋាន ដូច្នេះនាងទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីបដិវត្តន៍ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅគ្រប់ភូមិទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះនាងបានឃើញពិធីជាច្រើននិងការជ្រើសរើសសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៦ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការផ្នែក ៥០៥ នៅភូមិភាគឦសានបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាង។ នាងបានបដិសេធជាច្រើនដង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេប្រើពាក្យ "រឹងរូស" ដើម្បីពិពណ៌នានាង នាងបានយល់ព្រមចំពោះការរៀបដោយហេតុផលសុវត្ថិភាពរបស់នាង។ សម្រាប់នាង វាជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំណាចថ្មីនេះ ប្រសិនបើនាងមិនទទួលយក។ នាងមានផ្ទៃពោះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីរៀបការ ប៉ុន្តែប្តីរបស់នាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ ១៩៧៨ ហើយគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនក្បត់។ គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​វគ្គ​សិក្សា ហើយ​មិន​បាន​ត្រឡប់​មក​វិញ​ទេ។ នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ក្នុងនាមជាយ​ប្រពន្ធរបស់​ជន​ក្បត់​នៅ​ខេត្ត​ក្រចេះ។

ទាក់ទង​នឹង​នយោបាយ​ប្រឆាំង​យួន អ្នកស្រី​បញ្ជាក់​ថា គោលនយោបាយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​នៅ​មូលដ្ឋាន​តាំងពី​ដំបូង ហើយ​ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​ស្រុក​បន្ទាប់​។ នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែជម្លោះរវាងខ្មែរក្រហម និងវៀតណាម។ ពួក​គេ​ទាំង​អស់ សូម្បី​តែ​កូនកាត់វៀតណាមខ្មែរ​ក៏​ត្រូវ​កំទេចដែរ។ នេះជាករណីរបស់គ្រួសារពូរបស់នាង។

Transcript from testimony

Video recordings