អ្នកស្រី ណាំ ម៉ុន

ណាំម៉ុន បានដាក់ពាក្យសុំដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការឃុំខ្លួននាងនៅស-២១ និងស-២៤ ក៏ដូចជាក្នុងនាមឪពុកម្តាយ និងបងប្អូនរបស់នាងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួន និងប្រហារជីវិតនៅស-២១។

ណាំ ម៉ុន បាន​ប្រាប់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ថា ឪពុក​ម្តាយ​របស់​នាង​ទាំង​ពីរ​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម​តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ។ ខ្លួន​នាង​ផ្ទាល់​បាន​ចូល​រួម​ជា​សមាជិក​បុគ្គលិក​ពេទ្យ​ស-២១ នៅ​អាយុ ១៥​ឆ្នាំ នៅ​ពាក់​កណ្តាល​ឆ្នាំ ១៩៧៥។ បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួន និងប្រហារជីវិតពូរបស់នាងពីរនាក់ ឪពុករបស់នាងដែលនាងពិពណ៌នាថាជាប្រធានភស្តុភារនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ ១៩៧៧ ហើយយកទៅសម្លាប់នៅស-២១។ បងប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្រុសពីរនាក់របស់គាត់ ដែលជាឆ្មាំមន្ទីរស-២១ ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យប្រហារជីវិតគាត់។ មួយសន្ទុះក្រោយមក ម្តាយរបស់នាង ប្អូនប្រុសរបស់នាង និងក្រោយមកបងប្រុសរបស់នាងពីរនាក់ ដែលធ្វើការជាឆ្មាំមន្ទីរស-២១ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងប្រហារជីវិត។ ណាំ ម៉ុន ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ 1978 ។ បីខែក្រោយមក នាងត្រូវបានផ្ទេរទៅមន្ទីរស-២៤ ជាកន្លែងដែលនាងត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យជីករណ្តៅដើម្បីបញ្ចុះសពកុមារ។ នាង​បាន​ប្រាប់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ថា ពី​ទីនោះ​នាង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​ផ្សេង​ទៀត។ ពេល​នាង​ត្រូវ​គេ​យកទៅសម្លាប់ ទាហាន​វៀតណាម​បាន​មក​ដល់ ហើយ​នាង​អាច​គេច​រួច​រស់​ជីវិត​បាន។ ណាំ ម៉ុន ត្រូវ​បាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ស្នើ​ឱ្យ​រៀប​រាប់​អំពី​កន្លែង​ឃុំ​ខ្លួន លក្ខខណ្ឌ​ឃុំ​ខ្លួន​ទាំង​នៅ​មន្ទីរ​ស-២១ និង​ស-២៤ ព្រម​ទាំង​រៀបរាប់ពីការងារ​របស់​នាង​ជា​ពេទ្យ​នៅ​មន្ទីរ​ស-២១។

មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរបស់នាងបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា សក្ខីកម្មរបស់នាងតំណាងឱ្យជាលើកដំបូងដែលនាងបានបង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃបទពិសោធន៍របស់នាងក្នុងរបបខ្មែរក្រហម សូម្បីតែចំពោះគ្រួសាររបស់នាងក៏ដោយ។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 09 July 2009 - Case 001 - FL/KHDate:
Session 3 - 09 July 2009 - Case 001 - FL/KHDate:
Session 2 - 09 July 2009 - Case 001 - FL/KHDate:
Session 3 - 13 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 2 - 13 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 13 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate: