អ្នកស្រី អ៊ុក នារី

អ៊ុក នារី ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ដោយបានទទួលរងគ្រោះពីការបាត់បង់ឪពុករបស់នាង អ៊ុក កេត។

នាងជាកូនស្រីរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី Martine Lefeuvre ដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ផងដែរ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៧ ពេលធ្វើជាលេខាទី៣ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសេណេហ្គាល់ លោក អ៊ុក កេត បានទទួលសំណើសុំត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា។ លោក​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​តាម​សំណើ​នេះ ហើយ​បាន​មក​ដល់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៧។ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៧ គាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅ ស-២១ រហូតដល់គាត់ត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៧។ អ៊ុក នារី ស្ទើរតែមិនស្គាល់ឪពុករបស់គាត់ទេ ព្រោះគាត់មានអាយុត្រឹមតែ ២ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់បានចាកចេញទៅប្រទេសកម្ពុជា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាងបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះអំពីការឈឺចាប់ដែលនាងបានស៊ូទ្រាំមិនត្រឹមតែដោយសារតែអវត្តមានរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែការពិតដែលថាគាត់ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម និងប្រហារជីវិតក្រោមកាលៈទេសៈដ៏អាក្រក់នៅស-២១។

នាង​បាន​ពណ៌នា​ការ​ទៅ​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ទួលស្លែង​លើក​ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩១ ពេល​នាង​មាន​អាយុ ១៦ ឆ្នាំ​ថា​ជា «ការ​តក់ស្លុត​យ៉ាង​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​នាង»។

Transcript from testimony

Video recordings