ប្រទេស​កាតា​ផ្តល់​វិភាគ​ទាន​​ចំនួន​ ​២០ ​០០០ ​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដល់ ​អ.វ​.ត.ក​

 ប្រទេសកាតាបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន ២០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ នៅក្នុងលិខិតដែលបានប្រកាសពីវិភាគទានថ្មីនេះ ស្ថានបេសកកម្ម អចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកាតាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានលើកឡើងថា ការផ្តល់វិភាគទាននេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយ តបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ដល់រដ្ឋសមាជិកទាំងអស់សូមជួយផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ ដល់ អ.វ.ត.ក។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖’ក្នុងកាលៈទេសៈប្រឈមសម្រាប់ភាគីជាតិនៃ អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំមានក្តីសោមន្សរីករាយ ស្វាគមន៍រដ្ឋកាតា ក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថ្មីរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយយើងខ្ញុំសូមសម្តែង អំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រទេសកាតាដែលបានផ្តល់វិភាគទាននេះ។ យើងខ្ញុំរង់ចាំការបន្តគាំទ្រពីប្រទេសកាតា និងពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀតក្នុងដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋ
កម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ”។        

Most read