សន្និ​សីទ​សារ​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ការ​ប្រកាស​សាល​ក្រម​​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១ ​ប្រឆាំង​នឹង​ ខៀវ​ សំផន​ និង​នួន​ ជា​

ដើម្បីឆ្ពោះទៅការប្រកាសសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ប្រឆាំង
នឹងខៀវ សំផន និង នួន ជា តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង
សន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយក្រុមមន្ត្រីនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែ
សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅវេលាម៉ោង ១៣:៣០ រសៀល នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី។ សន្និសីទកាសែតនេះនឹង ធ្វើឡើងជា
ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។
        កម្មវិធីៈ
        -មតិស្វាមន៍បើកសន្និសីទកាសែត
        -ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង០០២/០១ នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា
                      និងកម្មវិធីលម្អិតនៃថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម
        -កម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ
       ជាមួយគ្នានេះដែរ តំណាងសារព័ត៌មានអាចយកប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន សម្រាប់ថ្ងៃប្រកាស
សាលក្រមនៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ផងដែរ។

Most read